Erazmus+

 w Informacja o realizacji programów

Mieszkańcy Gminy Huszlew odbyli praktyki w Grecji!

 

Dzięki współpracy Zespołu Szkół Nr 3 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach z Polskim Instytutem Badań i Innowacji z Warszawy oraz grecką organizacją GEORGIKES EKMETALEUSEIS przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ zrealizowano projekt: „Kształcenie na rzecz rolnictwa ekologicznego i agroturystyki szansą rozwoju obszarów wiejskich” w ramach którego na staż do Grecji wyjechały osoby zamieszkujące gminę Huszlew.

 

W ramach projektu uczniowie odbyli 14-dniowe staże w przedsiębiorstwach i gospodarstwach agroturystycznych w Grecji. Udział w projekcie zapewnił młodzieży poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej zdobytej w szkole, co nie byłoby w pełni możliwe w Polsce.

Dzięki zrealizowanemu projektowi uczniowie zdobyli przede wszystkim wiele nowych umiejętności praktycznych, m.in. w zakresie stosowania nowoczesnych, ekologicznych metod uprawy i ochrony roślin, zdobyli umiejętności z zakresu organizowania imprez okolicznościowych i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego a także poznali zagadnieniami związane z podstawami prawnymi zakładania własnej firmy. Młodzież z technikum rolniczego poznawała specyfikę greckiego rolnictwa w ramach zajęć warsztatowych i wyjazdów studyjnych, m.in. do gajów oliwnych i tłoczni oliwy z oliwek. W trakcie dwutygodniowego pobytu w Grecji uczniowie mieli możliwość własnoręcznie pozyskać oliwę z oliwek tłoczoną tradycyjnymi metodami, a także brali udział m.in. w procesie produkcji greckiego wina, odbyli zajęcia w manufakturze sera fety a także w hodowli małż. Dodatkowo zajęcia w gospodarstwie agroturystycznym pokazały uczniom w jaki sposób zarządzać firmą a także wykorzystywać walory regionu do prowadzenia działalności agroturystycznej i organizacji imprez, co z pewnością wykorzystają w przyszłości.

W trakcie wyjazdu miała też miejsce wizyta w Ambasadzie Polskiej w Atenach, gdzie uczestnicy zostali zapoznani z działaniami placówki, w tym w szczególności z nawiązywaniem kontaktów biznesowych. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, działający przy Ambasadzie Polski w Atenach, jest wiodącą tego typu placówką, przyczyniającą się do zwiększenia wymiany handlowej między Grecją a Polską.

W trakcie wyjazdu nie brakowało również atrakcji turystycznych. Młodzież zwiedzała ruiny starożytnych Delf i Akropolu w Atenach. Uczniowie byli również w Lepantos, obecnie Nafpaktos, miejscu ważnej bitwy morskiej między katolicką Europą a Imperium Osmańskim. Jedną z najbardziej okazałych wycieczek było zwiedzenie słynnego klasztoru. Meteory to drugie po świętej Górze Athos najważniejsze centrum prawosławnego monastycyzmu w Grecji oraz zabytek wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Młodzież miała też okazję poznać kulturę i kuchnię regionalną w ramach zorganizowanego „wieczoru greckiego. Uczestnicy wyjazdu w ramach rozwoju osobistego i zawodowego nauczyli się funkcjonowania w międzynarodowym i wielokulturowym zespole, rozwinęli umiejętności interpersonalne, samodzielność, kreatywność a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje.  Dodatkowo uczniowie podnieśli kompetencje w zakresie języków obcych (głównie angielski, ale także grecki), ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i wyrażeń z zakresu języka specjalistycznego.

Jak twierdzą uczestnicy, doświadczenia wyniesione z zagranicznego stażu stały się motywacją do dalszego doskonalenia zawodowego, zdania egzaminu zawodowego z dobrym wynikiem, a następnie kontynuacji nauki na studiach wyższych lub udziału w innych formach doskonalenia (kursy, szkolenia). Część uczniów myśli nawet o założeniu własnej działalności agroturystycznej, do czego nasz region jest bardzo odpowiedni. Praktyka zagraniczna zwiększyła pewność siebie uczniów w zakresie poszukiwania pracy i konkurencyjności na lokalnym rynku pracy, wspomogła ich przedsiębiorczość i kreatywność. Ponadto, wszyscy zostali wyposażeni w Certyfikat Europass Mobility, stanowiący duży atut przy poszukiwaniu pracy na rynkach europejskich.

Jesteśmy przekonani, że nabyte przez nich kompetencje i umiejętności przyczynią się nie tylko do ich sukcesu osobistego, ale również przełożą się na rozwój Gminy i całego regionu!