Skarbnik Gminy – Katarzyna Mackiewicz

tel.: (0-83) 358 01 59

email wojt@huszlew.pl

Zakres spraw:

  • Opracowywanie i przedkładanie Wójtowi projektu budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy;
  • opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu;
  • kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
  • sporządzanie analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy;
  • kontrolowanie gospodarki finansowej sołectw i jednostek organizacyjnych Gminy;
  • przygotowywanie projektów uchwał związanych z gospodarką finansowa Gminy.