• „POCZTA POLSKA” PPUP Urząd Pocztowy w Huszlewie,
    tel. (0-83) 358 01 70
  • BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOSICACH Oddział w Huszlewie,
    tel. (0-83) 358 01 66
  • OŚRODEK ZDROWIA – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Huszlewie,
    tel. (83)3580121