1. Sacharczuk Ireneusz   – Członek Komisji,

  Zamieszkały: Kownaty  ,
  Okręg wyborczy nr  8,

 2. Stefan Koźluk – Przewodniczący Komisji,

  Zamieszkały: Zienie,
  Okręg wyborczy nr 3,

 3. Adam MATUSZ – członek Komisji,

  Zamieszkały: Huszlew,
  Okręg wyborczy nr 1,

 4. Sawczuk Grzegorz  – członek Komisji,

  Zamieszkały: Huszlew
  Okręg wyborczy nr 4,