Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Huszlewie,
Huszlew 77,08-206 Huszlew
tel. 833580196, fax. 833580196
e-mail: gopshuszlew@poczta.onet.pl