huszlew mapa

Gmina Huszlew leży w województwie mazowieckim, w południowej części powiatu łosickiego, na południu Podlasia (pogranicze Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Siedleckiej).

Siedzibą gminy jest wieś Huszlew, położona 12 km na pd-wsch od Łosic.

Gminę zamieszkuje 3455 osób, z czego w samym Huszlewie około 500 osób.

Powierzchnia gminy wynosi 117 km2.

Jest to gmina rolnicza.

Użytki rolne zajmują 80 proc. jej powierzchni, a lasy ok. 13 proc.

Dominuje uprawa zbóż i ziemniaków, lecz ostatnio coraz więcej jest upraw owoców i warzyw.

Najważniejszą arterią komunikacyjną gminy jest droga krajowa nr 19.Bogactwem naturalnym gminy są złoża kredy piszącej w okolicy Zień i Bachorzy.

W roku 1991 w miejscowości Huszlew została wybudowano stacja wodociągowa, która obecnie zaopatruje w wodę dziewięć wsi.
W latach 1991-1998 wykonano ogółem 33,9 km sieci wodociągowej oraz 429 przyłączy o łącznej długości 14,2 km.
W przyszłości planuje się doprowadzenie wody do wszystkich gospodarstw na terenie gminy.

Na terenie gminy wykonano również 750 przyłączy telefonicznych (21,7 na 100 mieszkańców).

Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich.