1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  1. sporządzanie i wydawanie aktów (urodzeń, małżeństw, zgonów)
  2. meldunki
  3. wydawanie Dowodów Osobistych
 2. Księgowość
  1. budżetowa – księgowanie dochodów i wydatków gminy
  2. budżetowa – rachuba płac
  3. pozabudżetowa – prowadzenie rachunków funduszy specjalnych
  4. podatkowa – księgowanie wpływów podatkowych
 3. Wymiar podatków i opłat – (podatek gruntowy i od nieruchomości)
 4. Sprawy wojskowe – rejestracja i pobór
 5. Sprawy kadrowe -pracowników i sprawy oświatowe
 6. Ewidencja działalności gospodarczej – wydawanie decyzji
 7. Budownictwa i gospodarka komunalna – wydawanie decyzji prowadzenie przetargów
 8. Gospodarka i zarządzanie gruntami gminnymi i AWRSP (PFZ) – prowadzenie przetargów
 9. Sprawy związane z ochroną środowiska