Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie

08-26 Huszlew 77

Tel. 609 010 386

Email : zwik.huszlew@wp.pl

Konto : 86 8038 0007 0011 5616 2000 0020