Zespół dworsko-parkowy w Bachorzy

Późnoklasycystyczny dwór z poł. XIX w., otoczony parkiem krajobrazowym.

Parterowy budynek murowany z cegły (i tynkowany) na rzucie prostokąta. Na narożach boniowany, z wgłębnym portykiem o dwóch kolumnach toskańskich.
Dach niski, czterospadowy, kryty blachą.

Wokół dworu pozostałości parku krajobrazowego, z aleją świerkową na osi i dwoma stawami.

Do dworu prowadzi aleja lipowa (fotografia obok).
Obecnie własność prywatna.

 

 

Zespół dworski w Huszlewie

Zespół dworski (nr rejestru A-87/235) tworzą:

  • klasycystyczny dwór murowany
  • rządcówka
  • chlewnia
  • lamus
  • park krajobrazowy z oranżerią
  • staw z wysepką

 

Klasycystyczny dwór murowany

Klasycystyczny dwór murowany z cegły i tynkowany, pochodzący z przełomu XVIII i XIX wieku. Częściowo podpiwniczony, na rzucie prostokąta.
Dach czterospadowy pokryty gontem.
Parterowy, z piętrową częścią środkową, z portykiem od frontu i ryzalitem od tyłu.
Dwukondygnacyjny ryzalit elewacji ogrodowej zwieńczony jest pełnym belkowaniem z prostą attyką. Posiada wysunięty do przodu pseudo-portyk ujęty po bokach toskańskimi pilastrami, podtrzymującymi trójkątny szczyt z okulusem.
Portyk o dwóch parach kolumn toskańskich wieńczy trójkątny fronton z oculusem.
Skrajne osie elewacji ujmują boniowane pilastry. Wnętrza posiadają dwutraktowy układ z sienią pośrodku i klatką schodową, za którą znajduje się salon o ściętych narożnikach.
Dwór został zdewastowany w 1945 r., zabezpieczony i częściowo odrestaurowany w latach 1958-60. Obecnie stanowi własność prywatną.

Rządcówka z ok. 1865 r.

Wybudowana z cegły na zaprawie wapiennej przez Jeremiego Korybuta Woronieckiego w stylu eklektycznym.
Parterowa, podpiwniczona, nakryta została dwuspadowym dachem. W elewacji frontowej, szczytowej i tylnej wpisano prostokątne otwory drzwiowe i okienne w tynkowanych płaskich opaskach.

Chlewnia z ok. 1915 roku

Murowana z cegły na zaprawie wapiennej na planie mocno wydłużonego prostokąta, z dobudówką od frontu. Przykryta dwuspadowym dachem.
Chlewnia rozczłonkowana została prostokątnymi, ostrołucznymi otworami okiennymi. Otwory drzwiowe i okienne otoczone są ceglanymi opaskami.

Neogotycki lamus z ok. 1883 r.

Wybudowany został przez Jeremiego Korybuta Woronieckiego na planie zbliżonym do kwadratu.
Budynek jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty czterospadowym dachem. Dach osadzony został na drewnianym poddaszu wykraczającym poza lico ścian.
Ostrołukowe otwory okienne i drzwiowe otoczono nad łukami płaskimi opaskami.
W elewacji frontowej osadzono parę drzwi prowadzących do wnętrza budynku.
Elewacja tylna na parterze posiada dwa okna, a na piętrze układ przylegających do siebie dwóch okienek i płycin.
Elewacja północna lamusa jest bez podziałów, natomiast w elewacji południowej na piętrze wkomponowano drzwi.
Wnętrze budynku na wszystkich poziomach wykończone zostało tzw. „nagim stropem” i tynkowanymi ścianami. Między kondygnacjami oraz piwnicą osadzono drewniane schody zakończone poręczami.

Wokół dworu pozostałości parku krajobrazowego z XIX z dużym stawem (z wysepką)od południa.
W parku zachowały się ruiny oranżerii z XIX w. (foto obok).

Własność prywatna.

 

Zespół dworsko-parkowy w Kownatach

Drewniany dwór Rytlów z I pół. XIX w. otoczony parkiem

Drewniany, konstrukcji zrębowej na rzucie prostokąta, tynkowany.

Dach naczółkowy, kryty eternitem. Od frontu wystawka ujęta dwoma słupami, zwieńczona trójkątnym szczytem.

Własność prywatna.

 

Zespół dworski w Dziadkowskich

Dwór murowany z przełomu XIX i XX wieku.
Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-38 z 2002 r.

Własność prywatna.