Herb Gminy Huszlew

Opis herbu Gminy Huszlew

Pole tarczy herbu czerwone, w polu czerwonym miedzy dwoma mieczami księżyc na opak, złoty ( żółty) z takąż gwiazdą w środku i krzyżem z dwojonym srebrnym ( białym) na barku; całość nad bramą-dzwonnicą wejściową do kościoła pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Huszlewie, srebrną (białą).

Herb Gminy umieszcza się na budynkach i w salach posiedzeń należących do organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

Prawo do używania herbu Gminy bez ograniczeń przysługuje organowi gminy, Urzędowi gminy oraz gminnym jednostkom organizacyjnym.

(§2. us.1 Uchwały NR XL/184/06 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Huszlew)

Uzasadnienie:

Dla miejscowej tradycji historycznej pierwszorzędne znaczenie miała działalność książąt Woronieckich, którzy przez niespełna trzy stulecia odgrywali na tym terenie czołową rolę. Istotny jest też fakt, że pozostała po nich żywa i wdzięczna pamięć.
Dlatego godło herbu Korybut odmienny przyjęto za naczelny element godła złożonego herbu Gminy Huszlew.
Ponieważ użycie samego godła herbu rodowego w herbie gminnym nie byłoby rozwiązaniem właściwym, należało go uzupełnić innym symbolem dobrze reprezentującym historię Gminy.
Pod uwagę wzięto kult św. Antoniego Padewskiego oraz fakt, że Gmina może się poszczycić ponad tysiącletnią już historią walk w obronie Ojczyzny.
W przypadku św. Antoniego Padewskiego nie jest możliwe użycie w herbie któregoś z jego atrybutów (ryba, osioł, lilia, hostia), gdyż żaden z nich nie wskaże jednoznacznie na postać tego świętego. Natomiast przedstawienie go z księgą Dzieciątkiem Jezus na rękach sprawiłoby, że stałby się głównym godłem herbowym.
W związku z tym kult tego świętego odzwierciedla w herbie neogotycka brama-dzwonnica, przez którą wierni przechodzą do kościoła pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Huszlewie.
Dwa miecze są klamrą spinającą czyny zbrojne wielu pokoleń ludzi, żyjących na terenie Gminy Huszlew od czasów Mieszka I po czasy najnowsze.