Grodzisko – nr rejestru A-95/751.

Do niedawna w sąsiedztwie Huszlewa, między Huszlewem, a Makarówką, w rozwidleniu dwóch strumieni, znajdowało się grodzisko z pierwszej połowy IX w. nazywane „Horodzisko” lub „Horodysko”.

Tworzyła je podwójna linia wałów o rozpiętości 130×115 m, o wysokości do 2 m, pod grodziskiem rozległe osady przygrodowe, pochodzące z VIII-XI w.), jednak zostało ono zniszczone.

Zdaniem archeologów, którzy prowadzili tam badania w 1936 r., a później w 1957, 1965 i 1975 r. było to pozostałości grodziska z przełomu IX i X wieku.

Badania archeologiczne przeprowadzone w 1996 r. wykazały jednak, że stajnie i budynki mieszkalne przylegały do zewnętrznych ścian wałów, a na terenie wewnątrz wałów obronnych nie było śladów osadnictwa wielosezonowego.
Świadczyłoby to o tym, że plac wewnątrz wałów wykorzystywano do ćwiczeń wojskowych.

Tak więc jest to pierwszy odkryty na ziemiach polskich obóz wojskowy i w związku z tym ma bezcenną wartość historyczną.
Pochodzi bowiem z początków państwa polskiego.

Archeolodzy przypuszczają, że na linii Brześć, Dobrzyń Duży, Leśna Podlaska, Huszlew i Klimy istniał ciąg obozów wojskowych, zabezpieczający wschodnią granicę państwa.