1. Mariusz Gez – Przewodniczacy Komisji,

  Zamieszkały: Dziadkowskie,
  Okręg wyborczy nr 10,

 2. Mirosław  Panasiuk – Członek Komisji,

  Zamieszkały: Makarówka,
  Okręg wyborczy nr 6,

 3. Rafał  HORNOWSKI  – Członek Komisji,

  Zamieszkały: Zienie,
  Okręg wyborczy nr 12 ,

 4. Ireneusz Aleksander SACZARCZUK – członek Komisji,

  Zamieszkały: Kownaty,
  Okręg wyborczy nr 8,

 5. Adam SAWCZUK – członek Komisji,

  Zamieszkały: Huszlew,
  Okręg wyborczy nr 2,