1. Wojciech Bartniczuk

  Zamieszkały: Krasna,
  Okręg wyborczy nr 7,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Budżetu i Finansów – Członek,
  e-mail: .

 2. Marcin Borysiuk

  Zamieszkały: Kopce,
  Okręg wyborczy nr 13,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Rozwoju Gospodarczego – Członek,
  e-mail: .

 3. Marcin Piotr Chwedczuk

  Zamieszkały: Mostów,
  Okręg wyborczy nr 14,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Rozwoju Gospodarczego – członek,
  e-mail: .

 4. Czesław Domański

  Zamieszkały: Krzywośnity,
  Okręg wyborczy nr 9,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Rozwoju Gospodarczego – Przewodniczacy,
  Komisja Komisja Budżetu i Finansów – Członek,
  e-mail: .

 5. Mariusz Gez

  Zamieszkały: Dziadkowskie,
  Okręg wyborczy nr 10,
  Funkcja w Radzie Gminy  – Członek,
  Komisja Komisja Rewizyjna – Przewodniczacy,
  e-mail: .

 6. Jolanta GROMADZKA

  Zamieszkały: Makarówka,
  Okręg wyborczy nr 6,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Rewizyjna – Członek,
  e-mail: .

 7. Marek Łukasz GROMADZKI

  Zamieszkały: Makarówka,
  Okręg wyborczy nr 5,
  Funkcja w Radzie Gminy  – Wiceprzewodniczący Ragy Gminy,
  e-mail: .

 8. Rafał Kazimierz Hornowski

  Zamieszkały: Juniewicze,
  Okręg wyborczy nr 12,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Rozwoju Gospodarczego – Członek,
  e-mail: .

 9. Stefan Koźluk

  Zamieszkały: Zienie,
  Okręg wyborczy nr 3,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Rewizyjna – Członek,
  Komisja Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący,
  e-mail: .

 10. Adam MATUSZ

  Zamieszkały: Huszlew,
  Okręg wyborczy nr 1,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Budżetu i Finansów – członek,
  e-mail: .

 11. Marek NOWOSIELSKI

  Zamieszkały: Siliwonki,
  Okręg wyborczy nr 15,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Budżetu i Finansów – członek,
  e-mail: .

 12. Ireneusz Aleksander SACZARCZUK

  Zamieszkały: Kownaty,
  Okręg wyborczy nr 8,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Rewizyjna – członek,
  e-mail: .

 13. Adam SAWCZUK

  Zamieszkały: Huszlew,
  Okręg wyborczy nr 2,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Rewizyjna – członek,
  e-mail: .

 14. Daniel STRUK

  Zamieszkały: Ławy,
  Okręg wyborczy nr 4,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Rozwoju Gospodarczego – Członek,
  e-mail: .

 15. Grzegorz Wawryniuk

  Zamieszkały: Żurawlówka,
  Okręg wyborczy nr 9,
  Funkcja w Radzie Gminy  – Przewodniczący Rady Gminy,
  e-mail: .

Rozmiar czcionki
Kontrast