1. Andrzej Kozak

  Zamieszkały: Krasna,
  Okręg wyborczy nr 7,
  Funkcja w Radzie Gminy  – Wiceprzewodniczący  Rady ,
  e-mail: .

 2. Marcin Borysiuk

  Zamieszkały: Kopce,
  Okręg wyborczy nr 13,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  e-mail: .

 3. Emilia Anna  HANAS  – zrezygnowała  z  funkcji  RADNEJ z dniem 17 sierpnia 2021

  Zamieszkały: Mostów,
  Okręg wyborczy nr 14,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Rozwoju Gospodarczego – członek,
  e-mail: .

 4. Czesław Domański

  Zamieszkały: Krzywośnity,
  Okręg wyborczy nr 9,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek
  Komisja: Komisja Budżetu i Finansów – Członek  ,
  Komisja :  Komisja Rozwoju Gospodarczego – Przewodniczący
  e-mail: .

 5. Mariusz Gez

  Zamieszkały: Dziadkowskie,
  Okręg wyborczy nr 10,
  Funkcja w Radzie Gminy  – Członek,
  Komisja Komisja Rewizyjna – Przewodniczący,
  Komisja – Komisja  Rozwoju Gospodarczego –Członek
  e-mail: .

 6. Anna Teresa Wawryniuk

  Zamieszkały: Makarówka,
  Okręg wyborczy nr 5,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  e-mail: .

 7. Mirosław  Panasiuk   

  Zamieszkały: Makarówka,
  Okręg wyborczy nr 6,
  Funkcja w Radzie Gminy  – Członek   ,
  Komisja : Komisja  Razwoju Gospodarczego – członek
  e-mail: .

 8. Rafał Kazimierz Hornowski

  Zamieszkały: Juniewicze,
  Okręg wyborczy nr 12,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja :Komisja Rozwoju Gospodarczego – Członek,
  Komisja Komisja Rewizyjna – Członek,
  e-mail: .

 9. Stefan Koźluk

  Zamieszkały: Zienie,
  Okręg wyborczy nr 3,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący,
  e-mail: .

 10. Adam MATUSZ

  Zamieszkały: Huszlew,
  Okręg wyborczy nr 1,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Budżetu i Finansów – członek,
  e-mail: .

 11. Marek NOWOSIELSKI

  Zamieszkały: Siliwonki,
  Okręg wyborczy nr 15,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Rozwoju Gospodarczego  – członek,
  e-mail: .

 12. Ireneusz  Aleksander  SACHARCZUK

  Zamieszkały: Kownaty,
  Okręg wyborczy nr 8,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Rewizyjna – członek,
  e-mail: .

 13. Adam SAWCZUK

  Zamieszkały: Huszlew,
  Okręg wyborczy nr 2,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja Komisja Rewizyjna – członek,
  e-mail: .

 14. Grzegorz   Sawczuk

  Zamieszkały: Ławy,
  Okręg wyborczy nr 4,
  Funkcja w Radzie Gminy  – członek,
  Komisja ;Komisja Budżetu  i finansów  – Członek,
  e-mail: .

 15. Grzegorz Wawryniuk

  Zamieszkały: Żurawlówka,
  Okręg wyborczy nr 9,
  Funkcja w Radzie Gminy  – Przewodniczący Rady Gminy,
  e-mail: .