Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Huszlewie w Zespole Szkolno Wychowawczym w Huszlewie  od dnia  01.09.2008 roku.

08-206 Huszlew,
tel.(0-83) 358 01 27

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie  -od 28 sierpnia 2008 roku

Szkoła Podstawowa w Mostowie08-206 Huszlew,
tel.(0-83) 358 01 26

Niepubliczne Przedszkole ” SŁONECZKO ”  MOSTÓW  10 –  prowadzone  przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mostów – funkcjonuje od  01 września  2011 roku

 

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Huszlewie  zakończyło działalność  31 sierpnia  2017 roku

Nadano Imię  Gimnazjum w Huszlewie –   Uchwałą Rady Gminy W Huszlewie  Nr V/29/2003  z dnia  26 marca  2003 roku  

08-206 Huszlew,
tel. (0-83) 358 03 35

Gimnazjum w Huszlewie istnieje od 1 września 1999 roku.

W początkach istnienia gimnazjum korzystało z gościnności i zrozumienia dyrekcji Szkoły Podstawowej, która udostępniła budynek do użytku. Dzięki staraniu miejscowych władz samorządowych, Dyrekcji szkoły, Rady Rodziców i Grona Pedagogicznego już w roku szkolnym 2000/2001 szkoła mogła przenieść się do nowego budynku.

 

Przedszkole Samorządowe w Huszlewie w  Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie  od dnia 01.09.2008r

08-206 Huszlew,
tel.(83) 358 03 87

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krzywośnitach – zlikwidowana   01 września  2014 roku .

Prowadzona jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Krzywośnity

tel.(0-83) 358 00 40