Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

 w Mazowiecki Program przygotowania Nauczycieli i uczniów

Gmina HUSZLEW  w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Huszlewie  w  Zespole Szkolno -Wychowawczym  w Huszlewie   otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 80 624 303, 30 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 61 624 333, 56 zł.

 

Załączniki: