1. Marek Nowosielski  – Członek Komisji,

  Zamieszkały:Harachwosty  ,
  Okręg wyborczy nr 15,

 2. Mariusza GEZ  – członek Komisji,

  Zamieszkały: Dziadkowskie ,
  Okręg wyborczy nr 10,

 3. Czesław Domański – Przewodniczacy Komisji,

  Zamieszkały: Krzywośnity,
  Okręg wyborczy nr 9,

 4. Rafał Kazimierz Hornowski – Członek Komisji,

  Zamieszkały: Juniewicze,
  Okręg wyborczy nr 12,

 5. Mirosław  Panasiuk  – Członek Komisji,

  Zamieszkały: Makarówka ,
  Okręg wyborczy nr 6,