I Sesja Rady Gminy w Huszlewie

 w Sesje Rady Gminy

Porządek Obrad :

1. Otwarcie sesji Rady Gminy przez najstarszego wiekiem radnego .
2. Wręczenie  radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminej Komisji Wyborczej .
3. Ślubowanie radnych .
4. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy .
5. Wręczenie  zaświadczenia  owyborze Wójta .
6. Ślubowanie  Wójta.
7. Zamknięcie sesji rady Gminy .