II Sesja Rady Gminy w Huszlewie

 w Sesje Rady Gminy

Porządek obrad :

1.     Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

3.     Przedstawienie porządku obrad

4.     Interpelacje i zapytania radnych

5.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

6.     Podjęcie uchwały w sprawie  powołania składów  liczbowych  i osobowych stałych Komisji Rady Gminy

           1/ ustalenie liczby członków stałych Komisji

           2/ wybór Przewodniczących  poszczególnych stałych Komisji

           3/ ustalenie składów osobowych poszczególnych Komisji   

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

8.      Sprawy organizacyjne i wolne wnioski

9.     Zamknięcie obrad

Przewodniczacy
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk