II Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta
5.Złożenie ślubowania przez Wójta
6.Interpelacje i zapytania radnych
7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
8.Podjęcie uchwał : 
1) w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych Komisji RadyGminy     
  a) ustalenie liczby członków składu stałych Komisji  
  b) wybór przewodniczących poszczególnych stałych Komisji 
  c) ustalenie składów osobowych poszczególnych Komisji  
2) w sprawie powołania Komisji Statutowej  
  a) ustalenie składu liczbowego Komisji  
  b) wybór przewodniczącego Komisji 
c) ustalenie składu osobowego
9.Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad.