Informacja GUS dotycząca linku do bloku informacyjnego

 w Informacje o portalach Internetowych

Pan

Wójt/ Burmistrz/ PrezydentGminy/ Miasta/ Dzielnicy

Gminny Komisarz Spisowy

W związku z rozpoczęciem akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Państwa Urzędu niżej zamieszczonego linku kierującego do bloku informacyjnego na temat PSR 2010. Link ten jest dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

http://www.stat.gov.pl/gus/psr_PLK_HTML.htm

                                                                                                      

Z poważaniem

 

Zastępca Dyrektora

Krzysztof Kowalski