Informacja o wyborze oferty na agregat prądotwórczy

 w Przetargi

                                                                                                              Huszlew dnia 2009.09.04

 

ZP.341/  10 /2009

                                                   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  

           Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych       Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym na” Zakup i dostawę agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego wraz z przyczepą do jego transportu „.wybrano ofertę Nr 5: – najniższa  cena  71 858,00 zł , oferta otrzymała maksymalną ilość pumktów – 100 ,

                                                              SUMERA – MOTOR sp.j.

                                                             34-120  ANDRYCHÓW

ul. Krakowska  5

 podstawa prawna:

Na podstawie art.91 ust 1ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 Nr 223  poz.1655, z późn. zm. ”Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia”

 uzasadnienie:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn  100 pkt.

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:   1.Nazwa Wykonawcy : GENSET SYSTEM    Adres Wykonawcy:     Ul. Gen .Zajączka 8/74   01-522 Warszawa

    Cena oferty brutto:          105 408,00 zł.

    Liczba pkt. W kryterium cena: 68,17 pkt.

   2.Nazwa Wykonawcy : FABRYKA  MASZYN

                                         w Leżajsku  Spółka  z. o. o

    Adres Wykonawcy:     Ul. Hutnicza  1   37-300  Leżajsk

    Cena oferty brutto:          90 524,00 zł.

    Liczba pkt. W kryterium cena: 79,38 pkt.

   3. Nazwa Wykonawcy : GAZSTAL  SPÓŁKA  AKCYJNA     Adres Wykonawcy:     Ul.  Foluszowa  116   65-786 Zielona Góra

    Cena oferty brutto:          83 562,68 zł.

    Liczba pkt. W kryterium cena: 85,99 pkt.

   4 Nazwa Wykonawcy : E P S SYSTEM

                                                ROBERT  LIPNICKI

    Adres Wykonawcy:     Ul. Harcerska  16    32-540 Trzebinia

    Cena oferty brutto:          86 986,00 zł.

    Liczba pkt. W kryterium cena: 82,60 pkt.

   5. Nazwa Wykonawcy : ANKER  SERVICE                                          Jerzy  Kroczek    Adres Wykonawcy:     Ul. Partyzantów  76   80-254 Gdańsk

    Cena oferty brutto:          93 940,00 zł.

    Liczba pkt. W kryterium cena: 76,49 pkt.

   6. Nazwa Wykonawcy : AGREGATY  PEX – POOL  PLUS

                                            Janusz  Kania

    Adres Wykonawcy:     Ul. Metalowców  35   39-200  Dębica

    Cena oferty brutto:          86 742,00 zł.

    Liczba pkt. W kryterium cena: 82,84 pkt.

 

  7. Nazwa Wykonawcy :  KLK  S.A.

     Adres Wykonawcy:     Ul. Pod Młynem  1C   40-310  Katowice

                                          Oddział  Warszawa                                  

    Cena oferty brutto:          119 583,18 zł.

    Liczba pkt. W kryterium cena: 60,09 pkt.

 

  8. Nazwa Wykonawcy : AGREGATY  POLSKA

    Adres Wykonawcy:     Ul. Obornicka  258A   60-650 Poznań

    Cena oferty brutto:          89 548,00 zł.

    Liczba pkt. W kryterium cena: 80,24 pkt.

   9. Nazwa Wykonawcy : Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo –Handlowe

                                           HORUS-ENERGIA  Sp. z. o. o  4

    Adres Wykonawcy:     Ul. Drobiarska  43   05-070   Sulejówek

    Cena oferty brutto:          91 147,42  zł.

    Liczba pkt. W kryterium cena: 78,83 pkt.