Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich

 w Informacje o portalach Internetowych

Projekt składa się  z trzech  elementów  :

a) portal internetowy  www.codziennikprawny.pl

b) Książki pt. „Codziennik prawny „.

c) Cykl szkoleń  adresowany do uczniów , nauczycieli  oraz  organizacji pozarządowych zajmujących się  udzielaniem bezpłatnych porad prawnych .