Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego – 2015 rok

 w Jubileusz

 

 

15 lipca 2015 roku uroczyste obchody Złotych Godów w naszej gminie rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w  Kościele p. w. Św. Antoniego Padewskiego w Huszlewie przez księdza Krzysztofa Sobczuka w intencji Jubilatów i ich rodzin.

            Każda para otrzymała z rąk księży pamiątkę 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

            Złote Gody obchodziło 13 par małżeńskich z terenu gminy Huszlew: Halina                    i Stanisław Bagłaj (Kownaty). Krystyna i  Marian Daniluk (Liwki Włościańskie), Albina            i Jan Ignaciuk (Krasna),  Genowefa i Marian Iwaniuk (Huszlew),  Anna i Wacław Kokoszkiewicz (Kopce), Władysława i Stanisław Kokoszkiewicz (Mostów), Aniela i Witold Niciporuk (Liwki Włościańskie),  Wanda i Stanisław Olesiejuk (Huszlew), Regina                      i Franciszek Panasiuk (Makarówka),  Marianna i Zdzisław Sergiej (Bachorza), Eugenia               i Stanisław Stefanowicz (Makarówka), Henryka i Romuald Sulima (Huszlew), Barbara               i Franciszek Wojcieszuk (Ławy).    

            Druga część uroczystości odbyła się w Świetlicy Wiejskiej  w  Huszlewie. Wójt Gminy Pan Stanisław Stefaniuk przywitał zgromadzonych Jubilatów i gości kierując  do Jubilatów słowa gratulacji i podziękowań za dany piękny wzór  i  przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Przekazał wszystkim Jubilatom życzenia na dalsze lata życia. Życzył zdrowia, wszelkiej pomyślności.

            Następnie głos zabrała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Donata Daniluk przypominając Jubilatom ten dzień, kiedy zawierali związek małżeński. Życzyła aby kolejne lata upływały jubilatom w zdrowiu, spokoju, życzliwości ludzkiej.

            Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt naszej gminy Pan Stanisław Stefaniuk wraz z   Kierownikiem USC Panią Donatą Daniluk, Skarbnikiem Gminy Panią Katarzyną Mackiewicz, przewodniczącym Rady Gminy Panem Grzegorzem Wawryniukiem. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

            Oficjalna cześć uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym zdjęciem.

            Głos zabrał także jeden z jubilatów Pan Marian Iwaniuk, który był przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Huszlewie w latach 1967-1972. Mówił on o wielkiej randze małżeństwa w tworzeniu rodziny i wychowaniu dzieci. 

            Po przemówieniach i gratulacjach wójt wzniósł toast lampką szampana, wszyscy odśpiewali Sto Lat. Zgromadzeni zostali poczęstowani przygotowanym obiadem i słodkim poczęstunkiem.

            Sympatyczną     atmosferę     spotkania   z apewnił   zebranym    zespół    Sąsiadeczki

z Kobylan, który przygotował część artystyczną przygotowaną specjalnie   na tą okazję.

  Złotym Jubilatom życzymy trwania w tej pięknej miłości, którą przyrzekali sobie   na ślubnym kobiercu oraz doczekania w zdrowiu i pogodzie ducha „Brylantowych Godów”.

Donata Daniluk

Zdjęcia wykonał Jacek Szałucha