Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Huszlew

 w Informacja o realizacji programów

          W dniu 06 grudnia 2012 roku w Świetlicy Wiejskiej w Huszlewie  świętowano,  zorganizowany przez Urząd Gminy w Huszlewie, jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.  Jubileuszu złotych godów doczekało 10 par.   Medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP wręczył parom  Wójt Gminy – Stanisław Stefaniuk wraz z przewodniczącym rady gminy Grzegorzem Wawryniukiem i   kierownikiem USC Donatą Daniluk. Odznaczenia odebrali:  Janina i Stanisław Dzik z BachorzyDanuta i Zygmunt Marczukowie z ŻurawlówkiKrystyna i Witold Mironiukowie z MostowaKrystyna i Marian Niciporukowie z KrzywośnitGenowefa i Wacław Sajnowie z WaśkowólkiStanisława i Mieczysław Soczewkowie z HuszlewaRegina i  Stanisław Stelmaszukowie z ŻurawlówkiJadwiga i Bogusław Strukowie z Makarówki oraz nieobecni na uroczystości:   Teresa i Józef Waszczukowie z FelinaKrystyna i Jan Gromadzcy z Makarówki          Jubilaci otrzymali  listy gratulacyjne i kwiaty. Uroczystość uświetnił występ zespołu Sąsiadeczki z Kobylan, który przygotował okolicznościowy program. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Huszlewie przygotowały poczęstunek. Spotkanie jubilatów było okazją do wspomnień z lat młodości.       

 

Zapraszamy  do Galerii