Konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w rolnictwie

 w Rolnictwo

ROLNICY WIEDZĄ JAK ŻYĆ ZDROWO I BEZPIECZNIE 
Finał I edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.  
Wielu rolników niebezpieczeństwa nie zauważa, nie chce go widzieć lub lekceważy. Skutkiem takiego myślenia są wypadki przy pracy rolniczej, których ofiarą jest nie tylko człowiek ale i jego najbliższe otoczenie. Organizacja konkursów to dobra metoda by podjąć próbę dotarcia do świadomości rolników, aby zaczęli przestrzegać elementarnych zasad bezpiecznej pracy, które pozwolą uniknąć zagrożeń lub znacznie je ograniczyć.             Idąc za śladem sprawdzonych form promujących bezpieczeństwo pracy na roli Oddział Regionalny KRUS w Warszawie wspomagany przez liczne instytucje samorządowe (Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe), we współpracy z lokalnymi mediami ogłosił w bieżącym roku Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów. 

Codzienne czynności; związane z wykonywaniem prac gospodarskich, tworzą zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Praca w gospodarstwie rolnym, mimo tych licznych zagrożeń, nie musi być jednak niebezpieczna.

Bezpiecznej pracy sprzyja właściwa jej organizacja, bezpieczny sprzęt i narzędzia, właściwe przygotowanie fachowe i odpowiednie utrzymywanie koncentracji na wykonywanych czynnościach. Organizacja I edycji Mazowieckiego Konkursu miała właśnie ten cel; upowszechnianie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, a także zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych.Konkurs miał charakter wojewódzki. Jego adresatami byli rolnicy oraz sołtysi z terenu województwa mazowieckiego. Konkurs wiedzy składał się z 3 etapów: (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), a jego uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w sektorze rolnictwa. W sumie I jego etap przeprowadzony został na terenie 118 gmin z 32 powiatów województwa i wzięło w nim udział 1003 uczestników.Na terenie powiatu łosickiego do konkursu przystąpiło 26 rolników. W etapie powiatowym, którego współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Łosicach, zwyciężył Pan Andrzej Kozak z Krasnej gm. Huszlew, drugie miejsce zajął Pan Adam Boński z Biernat Średnich gm. Łosice, a trzecie Pan Andrzej Dunajko z Puczyc gm. Platerów. Podsumowanie etapu powiatowego i wręczenie nagród nastąpiło podczas Dożynek Powiatowych w Olszance. Laureat I miejsca zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Rozstrzygnięcie finałowego etapu wojewódzkiego nastąpiło w dniu 29.11.2010r.
w Młodzieżowym Domu Kultury ,,Młodek” w Żyrardowie. W uroczystości gościli m.in.: Senator RP, Pan Eryk Smulewicz wraz z Senatorem RP, Panem Michałem Boszko, dyrekcja OR KRUS Warszawa wraz z pracownikami prewencji oraz kierownik PT KRUS Żyrardów. Mimo trudnych warunków pogodowych jakie zgotowała aura w poniedziałkowy poranek 29 listopada, rolnicy jak zwykle nie zawiedli. Do rywalizacji, w której trzeba było wykazać się znajomością zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym przystąpiło 18 rolników: laureatów I miejsc szczebli powiatowych.       Najlepszy wynik na Mazowszu uzyskał Pan Andrzej Kozak z miejscowości Krasna,  gm. HUSZLEW      reprezentujący Powiat łosicki.
II miejsce zajęła Pani Kinga Dominiak z Michrowa z Powiatu grójeckiego; 
III miejsce zajął Pan Piotr Przybylski z Aleksandrowa w Powiecie sochaczewskim.
Wyróżniono także Pana Jana Gajdę z Bukówna w Powiecie białobrzeskim.Nagrody ufundowane przez Oddział Regionalny KRUS w Warszawie otrzymali również pozostali uczestnicy konkursu. Serdecznie gratulujemy wszystkim jego uczestnikom.  

Do udziału w przyszłorocznym Konkursie zapraszamy już teraz.

Zachęcamy ponadto wszystkich rolników do wprowadzania w gospodarstwach zmian poprawiających bezpieczeństwo pracy oraz do przestrzegania na co dzień podstawowych zasad bhp. A na pytanie, czy praca w moim gospodarstwie jest bezpieczna i czy zrobiłem wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo – powinniśmy odpowiedzieć sobie sami…

Informacja  z PT KRUS Łosice