Modyfikacja specyfikacji- dotyczy opracowania dokumentacji

 w Przetargi

 

                                                                                                           Huszlew dnia 2009.02.04

 

      

  

                                                    MODYFIKACJA SIWZ

 

                     W oparciu o art.38 ust.1 pkt..4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do specyfikacji   „ Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowa Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Huszlewie  budynek nr 113″