Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków , niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania deczyzji o przyznaniu dofinansowania
5.Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
6.  Zamknięcie obrad

     Przewodniczący  Rady Gminy
 
   Kazimierz Łukaszuk vel Oleksiuk