Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

 w Informacja o realizacji programów

Program Sesji : 

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjecie protokołu z poprzedniej Sesji
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Podjęcie uchwał w sprawach :
– przyjęcie rezygnacji  Przewodniczącego Rady Gminy
– wybór Przewodniczącego Rady Gminy
5. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
6. Zamknięcie obrad

Przewodniczacy 
Rady Gminy 

Grzegorz  Wawryniuk