Odpowiedź na zapytanie Oferentów

 w Przetargi

                                                                                                            Huszlew dnia 2008.08.14

   

ZP.341/12/08

                                                 Odpowiedzi na zapytania oferentów  

               W odpowiedzi na zapytania oferentów Urząd Gminy w Huszlewie informuje:

–         że nie dopuszcza się do przetargu autobus z rozstawem osi poniżej 4000 mm

–         Zamawiający dopuszcza do przetargu autobus fabrycznie nowy zarówno z roku 2007 jak i 2008

–         termin realizacji zamówienia do dnia 30 września 2008 r.

–         zapewnienie serwisu autobusu na terenie woj. Mazowieckiego

–         dopuszcza się do przetargu autobus rejestrowany na podstawie homologacji fabrycznej badań technicznych oraz ze wszystkimi niezbędnymi do rejestracji dokumentami  (rejestracja na autobus 17-to miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych