Ogłoszenie Kierownika GOPS w Huszlewie

 w Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze pracownika socjalnego                    OGŁOSZENIEKierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Huszlewie w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudni na umowę o pracę na czas określony pracownika socjalnego.

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać jeden z niżej wymienionych warunków:

·                    posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

·                    posiada dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna

·                    posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny

·                    ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna

·                    ukończył do dnia 30 kwietnia 2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia

·                    ukończył do dnia 31 października 2007 r. studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia

2. Osoby zainteresowane pracą proszone są o złożenie :

·                    CV

·                    Listu motywacyjnego ,

·                    Kopii dyplomu ukończenia szkoły

·                    Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),

·                    Oświadczenia kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie , 08-206 Huszlew Huszlew 77

 3. Oferty należy składać do dnia 25 marca 2010r.

4. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu  83 358 01 96

Ostatnie wpisy
Zostaw komentarz

Rozmiar czcionki
Kontrast