OSP

 w Informacja o realizacji programów

            INFORMACJA
 Gmina Huszlew    w roku 2013 otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Huszlew  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska      i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.000,00 zł.”     Jednocześnie informuję  , że na stronie www.e-bip.pl  na Urzędowej tablicy ogłoszeń  znajduje się informacja z logo  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .                                                                                                                    
                     WÓJT  GMINY
                                                                                                        
        STANISŁAW  STEFANIUK