wiastowania Najświętszej Marii Panny w Makarówce

wiastowania Najświętszej Marii Panny w Makarówce