Tablica upamiętniająca nadanie w dniu 16.06.2003 r Gimnazjum w Huszlewie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, powyżej sala gimnastyczna.

Tablica upamiętniająca nadanie w dniu 16.06.2003 r Gimnazjum w Huszlewie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, powyżej sala gimnastyczna.