Płatność niezwiązana – sektor skrobi ziemniaczanej

 w Rolnictwo

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn zm.) w dniu 17 lipca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113, poz. 945).W związku z powyższym:1. Od dnia 20 lipca do dnia 20 sierpnia 2009 r. oddziały terenowe ARR przyjmują wnioski
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy w 2008 r. ponieśli szkodę
w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą
oraz zakupili i zużyli
w terminie od 15 lipca 2008 r. do 15 czerwca 2009 r. do siewu lub sadzenia materiał siewny zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – ta pomoc finansowa nie będzie wliczana do limitów pomocy de minimis w rolnictwie;oraz2. Od dnia 18 lipca do dnia 16 sierpnia 2009 r. oddziały terenowe ARR dodatkowo przyjmują wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie dotyczącej materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych lub ziemniaka, zakupionego
i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 14 lipca 2009 r. Informacje na temat Dopłat do materiału siewnego, w tym warunki uczestnictwa, tj.: – Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy
w 2008 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą
,– Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis
w rolnictwie,
formularze wniosków wraz z instrukcją oraz pozostałe dokumenty, można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl lub w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego.