Projekt ” Zielona Pracownia”

 w Informacja o realizacji programów

Uczniowie Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie realizują projekt ZIELONA PRACOWNIAZespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie jako jeden z 66 wnioskodawców z całej Polski pozyskał środki w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu na realizację projektu „ZIELONA PRACOWNIA”. Projekt skierowany jest do 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Huszlewie i  20 uczniów z Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Huszlewie. Realizuje zadania oparte o diagnozę potrzeb środowiska – z punktu widzenia uczniów, rodziców i grona pedagogicznego, uwzględnia aktywność uczniów oraz włącza rodziców do współpracy. Koordynatorem projektu jest dyrektor Zespołu – Eugeniusz Kazimieruk. W ramach  zaplanowanych zadań uczniowie wraz z opiekunami 11 października br. uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Ogrodu Botanicznego w Powsinie gdzie oprócz zwiedzania ogrodu z przewodnikiem odbyły się niezwykle interesujące warsztaty przyrodnicze w Centrum Edukacji Przyrodniczo Ekologicznej. Zajęcia trwały ok. 3 godzin i składały się z dwóch części. Pierwszą stanowiła prezentacja multimedialna z dziedziny zoologii na temat różnorodności pająków, wzbogacona materiałami filmowymi z możliwością oglądania żywych okazów zwierząt. Druga część to warsztaty, polegające na własnoręcznym wykonaniu przez uczestników preparatów mikroskopowych, ich obserwacja i analiza. Po zajęciach uczestnicy wycieczki zjedli pyszny obiad,  otrzymali również słodycze na drogę.

W słoneczną sobotę 23 października br. ta sama grupa uczniów z opiekunami udała się na wycieczkę w Dolinę Bugu. Dzięki uprzejmości Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarnaki Pana Sławomira Trąbki uczniowie mogli zwiedzić bogatą w różnorodną roślinność ścieżkę przyrodniczo – leśną. Podziwiając gatunki drzew i krzewów ozdobnych, uczniowie zastanawiali się, które z nich chcieliby posadzić w ogrodzie przyszkolnym. Następnym etapem były Mierzwice, gdzie uczestnicy wycieczki podziwiali piękno i bogactwo nadbużańskiej przyrody. Dużo radości sprawiły uczniom zabawy zorganizowane nad rzeką Bug. Ostatnim punktem programu było oglądanie Szkółki Leśnej w Zabużu. Tam zapoznano się z procesem hodowli sadzonek drzew, ile pracy trzeba włożyć aby zachować ciągłość         i trwałość lasu.  Zajęcia w niezwykle interesujący sposób  poprowadził Pan Bazyl Kondratiuk, które uatrakcyjnił ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Uczniowie z wielką radością uczestniczyli w zabawach i konkursach przygotowanych przez opiekunów oraz otrzymali ze szkółki różne gatunki drzew i krzewów ozdobnych, które zostały posadzone wokół szkoły.

Wyjazdy edukacyjne były przyjemne i pożyteczne, odsłoniły uczestnikom nieco tajemnic przyrody i rozbudziły chęć do dalszego jej poznawania – podsumował Dyrektor Zespołu Eugeniusz Kazimieruk  – koordynator programu.

Dnia 9 grudnia 2010 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Zielona Pracownia”. W Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie zebrali się uczniowie biorący udział w projekcie, ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście: Wójt Gminy Huszlew – Stanisław Stefaniuk, przewodniczący Rady Gminy Huszlew – Grzegorz Wawryniuk,   nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki – Sławomir Trąbka, leśniczy z Huszlewa -Dariusz Wasiluk, przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej Wiesław Kucharek, właściciel gospodarstwa rolno-sadowniczego WALDWIES w Huszlewie – Waldemar Zienkiewicz.

Wszystkich zebranych powitał dyrektor Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie Eugeniusz Kazimieruk. Następnie odbyła się prezentacja multimedialna z przebiegu realizacji projektu. Potem uczniowie gimnazjum przedstawili inscenizację ukazującą problem zanieczyszczenia środowiska oraz podkreślającą znaczenie terenów zieleni. Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli wystawę makiet ogrodów wykonanych przez uczniów oraz zdjęcia z wycieczek i prac przy „zielonej pracowni”. Dyrektor szkoły podziękował wszystkim, którzy pomogli w realizacji projektu i przyczynili się do upiększenia terenu przyszkolnego. Miłym zakończeniem uroczystości był wspólny poczęstunek. Niestety zimowa aura i duża ilość śniegu nie pozwoliły na wspólne zwiedzenie i obejrzenie ogrodu .