zarzdzenie-nr-21.2023-z-dnia-24-maja-2023-r.-w-sprawie-przedstawienia-raportu-o-stanie-gminy-huszlew-za-rok-2022

 w