Sesja Rady Gminy -Nadzwyczajna

 w Sesje Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00 
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy .                                                                                  Porządek obrad:   
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta o działaniach podjętych między Sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
     1/ zmiany uchwały Nr VI/29/2011 z dnia  29 marca 2011 r. w sprawie
         utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład
         Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie.
     2/  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚ i GW.
     3/  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w  BGK.
     4/  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w EFRWP.
     5/ zmian w budżecie gminy.8. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.                                     
Proszę  o niezawodne i punktualne przybycie.                                                                                 

Przewodniczący Rady Gminy 
  ( Grzegorz  Wawryniuk)