Sesja Rady Gminy w Huszlewie

 w Sesje Rady Gminy

1.     Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.3.     Przedstawienie porządku obrad.4.     Informacja Wójta o działaniach podjętych między Sesjami.5.     Interpelacje i zapytania radnych.6.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.7.     Podjęcie uchwał w sprawach :-zbycia nieruchomości  gruntowej stanowiącej mienie gminne-zmian w budżecie gminy 8.     Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia woli  przystąpienia do Podlaskiego      Stowarzyszenia Gmin z siedzibą w Drohiczynie .9.     Sprawy organizacyjne 10. Wolne wnioski 11.  Zamknięcie obrad