Komunikat w sprawie Koronowirusa

Szanowni Państwo,

z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Gminy Huszlew, prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych.
Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.
Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek organizacyjnych, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.
Urząd Gminy tel.: 83 358 01 23, e-mail: wojt@huszlew.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel.: 83 358 01 96, e-mail: gopshuszlew@poczta.onet.pl
Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel. 609 010 386, email: zwik.huszlew@wp.pl