Szkody w gospodarstwach rolnych

 w Rolnictwo

Wyżej wymieniona uchwała znajduje się  na stronie www.e-bip.pl

na Urzędowej Tablicy ogłoszeń rolnictwo