Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Huszlew

 w Informacja o realizacji programów

INFORMACJA

 

           Gmina Huszlew otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.

„Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Huszlew dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 4.000,00 zł.”

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                      WÓJT GMINY

                                                                                                                                                                                                              -//-

                                                                                                                                                                                                Stanisław Stefaniuk