Apel Wojewody

 w Informacje różne

MNIEJ     CZADU!!!

apel Wojewody Mazowieckiego

Początek okresu jesienno-zimowego nieodłącznie wiąże się w naszym klimacie z ochłodzeniem wymagającym ogrzewania mieszkań, uszczelnienia okien i drzwi, Te, wydawałoby się, tak naturalne i proste czynnoścj, wymagają rozwagi i wiedzy aby nie doprowadzić do nieszczęścia jakim jest zatrucie czadem czyli tlenkiem wę_gla. Otóż czad powstaje w pewnym uproszczeniu wówczas, kiedy do spalania zabraknie tlenu i zamiast dwutlenku węgla, powstaje tlenek węgla. Przy oddychaniu, ten tlenek węgla łączy się na stałe z krwią i krew nie dostarcza tlenu dla życia naszego organizmu. Następuje zatrucie a następnie śmierć,

Czadu nie można „wyczuć”, gdyż nie ma zapachu. Nie można go zobaczyć, gdyż jest niewidoczny. Aby się przed nim ustrzec, praktycznie jedynym sposobem jest przezorne postępowanie przy korzystaniu z domowych palenisk w których występuje płomień i proces palenia – nieważne czego; gazu, węgla, oleju czy diewna. Warunkiem dobrego spalania jest dostarczenie do paleniska dużej ilości powietrza i sprawdzony komin, który wyciąga dym i gazy powstałe przy spalaniu. Równocześnie., w miejsce zużytego powietrza przy spalaniu i odprowadzonego kominem, należy dostarczyć do mieszkania świeżego powietrza przez uchylone okno, kratki w drzwiach i imię kratki nadmuchowe.

Te oczywiste, ale nie zawsze przestrzegane zasady, które mogą ustrzec przed zatruciem czadem, można opisać w dwóch zasadach:

– muszą być sprawne przewody kominowe tj, takie, które wyciągają spaliny,

• cały czas dopływa do spalania świeże powietrze z zewnątrz mieszkania.

W tym celu należy zadbać o regularne przeglądy kominów, przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych, Najlepiej jak to zrobi fachowiec. Może nas ostrzec przed zagrożeniem czadem i uchronić przed jego skutkami. Za często tragicznymi.

Apeluję więc do wszystkich mieszkańców Mazowsza o przezorność w korzystaniu z urządzeń grzewczych w których może powstawać czad i przestrzeganie tych prostych zasad.