I posiedenie Młodziezowej Rady Gminy w Huszlewie

 w Informacje różne

W dniu  15 stycznia  2016 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie  odbyło się  I  posiedzenie  Młodzieżowej  Rady Gminy w Huszlewie .

W Sesji uczestniczyli : Pan. Wójt Gminy  -Stanisław Stefaniuk , Przewodniczący Rady Gminy w Huszlewie – Grzegorz Wawryniuk,  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marek Gromadzki  , Dyrektor  Zespołu Szkolno-Wychowawczego  Pani Renata Tomczuk  oraz  Koordynator  Młodzieżowej Rady Gminy  Pani Monika Świderska  .

Wójt Gminy  Huszlew  Pan Stanisław  Stefaniuk  i Przewodniczący Rady Gminy  P. Grzegorz  Wawryniuk  wręczyli  listy gratulacyjne o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Gminy  , Radni  złożyli ślubowanie ,następnie   dokonano  wyborów  Przewodniczącego Młodzieżowej  Rady ,Wiceprzewodniczącego i Sekretarza  .

Przewodniczącą  Młodzieżowej  Rady Gminy w Huszlewie   została wybrana           Paulina  Stańczuk

Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej  Rady Gminy  w Huszlewie  została  wybrana   Maria  Żakowicz       

Sekretarzem  Młodzieżowej  Rady Gminy  w Huszlewie  została wybrana                       Emilia Wawryniuk

 

Opracowała :

Barbara Pawłowska