II edycja konkursu „Innowator Mazowsza” 2009

 w Informacje różne

Szanowni Państwo, Miło nam zakomunikować, iż wkrótce ruszy II edycja konkursu „Innowator Mazowsza” 2009 stanowiącego ważny element wdrażanej od ponad roku Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego objęta jest patronatem Marszałka Województwa Pana Adama Struzika i podobnie jak pierwsza edycja, sfinansowana  zostanie w całości ze środków własnych władz Samorządowych Województwa Mazowieckiego. Konkurs „Innowator Mazowsza” zostanie przeprowadzony
w dwóch kategoriach: „Młoda Innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Młody Naukowiec”.

Pierwsza kategoria skierowana jest do przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działających na terenie Mazowsza nie dłużej niż 5 lat. Firmy te muszą wykazać się udokumentowanym, wprowadzonym w ciągu ostatnich 3 lat, innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej.

Druga kategoria skierowana jest do młodych naukowców (poniżej 35 roku życia), którzy w przeciągu ostatnich trzech lat uzyskali stopień doktora, a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności.  Planowany okres naboru wniosków/aplikacji konkursowych to 1.09.2009 – 31.10.2009, natomiast rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali na początku 2010 r. Szczegółowe informacje o konkursie znajdą się wkrótce na stronach internetowych www.innowacyjni.mazovia.pl i www.mazovia.pl oraz zaprzyjaźnionych serwisach/portalach internetowych.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w konkursie.  Urząd Marszałkowski Województwa MazowieckiegoDepartament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Innowacyjności