INFORMACJA 24 grudnia 2012 roku (Wigilia – poniedziałek )-Dzień wolny w Urzędzie Gminy w Huszlewie

 w Informacje różne

                                                              

Zarządzeniem Nr /30/2012 Wójta Gminy Huszlew  dzień 24 grudnia 2012 roku ( wigilia ) będzie dniem wolnym od pracy dla  Urzędu Gminy i Jednostek organizacyjnych  GOPS, GBP, ZW i K  w Huszlewie .

Odpracowanie dnia wolnego wyznaczono na dzień 29 grudnia 2012 roku
 ( sobota ) w godzinach od 730  do 1530.

 

Wójt Gminy

    -//-

Stanisław Stefaniuk