Informacja – Dień wolny od pracy

 w Informacje różne

INFORMACJA  W   DNIU  24 grudnia    2009 ROKU (czwartek     )   ·   
URZĄD   GMINY   W  HUSZLEWIE·  ,    G O P S   W HUSZLEWIE·    GBP  W HUSZLEWIE   
NIECZYNNE     

Zgodnie  z Zarządzeniem  Nr 17/2009 Wójta Gminy  Huszlew z dnia 
27 lipca   2009 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla  pracowników  w Urzędzie  Gminy  w Huszlewie  i  Gminnych  Jednostkach  Organizacyjnych tj. GOPS w Huszlewie  i Gminnej Bibliotece Publicznej w Huszlewie  w zamian za święto przypadające w dniu  innym  niż niedziela (26 grudnia   2009 roku  sobota) .                                                                                                             

        WÓJT  GMINY 
   Stanisław  Stefaniuk