Informacja dla Mieszkańców Gminy Huszlew

 w Informacje różne
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” organizuje szkolenie dla mieszkańców Gmin należących do LGD z małych projektów. Proszę o poinformowanie mieszkańców o w/w szkoleniu. Informację o szkoleniu proszę zamieścić na stronach internetowych oraz na tablicach informacyjnych Urzędu. Szkolenie odbędzie się w trzech Gminach, w następującej kolejności:
Repki – 7 stycznia 2010r. o godz. 10.00, w Urzędzie Gminy ul. Parkowa 7
Sarnaki – 8 stycznia 2010r. o godz. 10.00, w Urzędzie Gminy  ul. Joselewicza 3 (Gmina Huszlew )
Siemiatycze – 11 stycznia 2010r. o godz. 10.00, w Urzędzie Gminy ul. Kościuszki 35

Z poważaniem
Monika Sadowa
Specjalista ds. koordynowania projektów
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
ul. Warszawska 51, lok 7
17-312 Drohiczyn
tel/fax. (085) 655 77 06