Informacja dla przedsiębiorców.

 w Informacje różne

Dożynki Powiatowe 2012-Informacja dla przedsiębiorców.

     Informujemy ,że w dniu 16 września 2012 r odbędą się uroczystości dożynkowe w miejscowości Huszlew.

 

Informacja dla przedsiębiorców,którzy chcieliby wystawić stoisko:

    Wysokość opłaty czynszowej za korzystanie z gruntu podczas Dozynek Powiatowych 2012 r zgodnie z Zarządzeniem Nr 23 Wójta Gminy Huszlew z dnia 29 sierpnia 20120 r w sprawie ustalenia opłat czynszowych za korzystanie z gruntu podczas  Dożynek Powiatowych w 2012 r wynosi:

·          za 1 mb stoisko handlowe 50 zł

Jako metr bieżący stoiska rozumie się długość stoiska mierzoną od strony obsługi klienta.

 Oferty można składać do 13 września 2012 r. do kancelarii ogólnej- pokój nr 2,za pomocą faksu 833580108,pocztą elektroniczną  wojt@huszlew.pl 

Preferowani będą oferenci ze stoiskami ekspozycyjno-handlowymi w szeroko rozumianej działalności rolniczej.

Wpłaty będzie można dokonywać przelewem na konto 46 8038 0007 0000 1111 2 00000 20 lub w kasie Urzędu Gminy do dnia 13 września 2012 r.

WÓJT   GMINY

          -//-

STANISŁAW  STEFANIUK