Informacja o koncie dla wpłacających na poczet przyłącza kanalizacyjnego oraz wodociągowego

 w Informacje różne

  URZĄD GMINY W HUSZLEWIE niniejszym informuje, iż wpłaty na poczet przyłącza kanalizacyjnego we wsi Huszlew oraz przyłącza wodociągowego w Dziadkowskich należy wnosić na konto: URZĄD GMINY W HUSZLEWIE20 8038 0007 0000 1111 2000 0100BANK SPÓŁDZIELCZY ŁOSICE ODDZIAŁ HUSZLEW