Informacja o naborze rachmistrzów

 w Informacje różne

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na rachmistrza spisowego do przeprowadzenia

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na rachmistrza spisowego  zostały wybrane następujące osoby :
1. Agnieszka Woch   zam. Kownaty 
2. Mariusz Wasilewski  zam .Makarówka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w osoby spełniają wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Wójt Gminy
Stanisław Stefaniuk